Velkommen til Norsafety - Drivkraft for et tryggere samfunn

Norsafety er et av få kompetansemiljø som jobber med helheten i samfunnet for å forebygge ulykker i hjem og fritid. Stein for stein bygger vi robuste tverrfaglige miljøer lokalt, og gir kommuner kunnskap og kompetanse til å implementere tiltak som vi vet fungerer, etter mange års praksisbasert utvikling og forskning i Harstad. Norsafety er en offentlig eid kompetansebedrift, tuftet på erfaringer som Harstad-samfunnet har høstet over 30 år i forhold til systematisk skaderegistrering og sikkerhetsfremmende arbeid. Skaderegisteret ved UNN/Harstad har skadedata helt tilbake til 1985. I Helse Nord sin handlingsplan for folkehelse er NORSAFETY tillagt oppgaver for styrking av kunnskapsgrunnlaget om skader og ulykker.

DSC_0929

 

Ta gjerne kontakt, eller meld deg på vårt nyhetsbrev :)

Nyheter

"Sterk og Stødig" - Treningsgrupper for seniorer

”Sterk og stødig” er navnet på et nasjonalt konsept for helsefremmende og fallforebyggende treningsgrupper for eldre i kommunene. Modellen er utviklet i et samarbeid mellom Kompetansesenteret for bevegelsesvansker og fall hos eldre/St. Olavs Hospital, NTNU, EU-nettverket ProFouND, Helsedirektoratet og utvalgte kommuner i Norge. Det arbeides nå med implementering på landsbasis som et prosjekt ledet av Trondheim kommune i samarbeid med NTNU og Pensjonistforbundet, finansiert av Helsedirektoratet.

24.08.2016

Fakta om skader og ulykker

Folkehelseinstituttet har oppdatert sitt faktaark om skader og ulykker (nov. 2015).

24.08.2016

Nytt rundskriv; Forebyggende hjemmebesøk for eldre

Helse -og omsorgsdepartementet har 6. juni 2016 sendt ut Rundskriv I-2/2016 "Om forebyggende hjemmebesøk i kommunene" til alle landets kommuner. Dagen før holdt helse -og omsorgsminister Bent Høie en tale hvor han mer eller mindre lovet at fra nå av ville alle eldre (over 75 år) få tilbud om forebyggende hjemmebesøk. Dette ble siden "kringkastet" av diverse media som en sannhet. I dag har anslagsvis rundt en tredjedel av landets kommuner et slikt tilbud.

29.06.2016

Kunnskapen om trafikkregler for syklister kan bli bedre

Norsafety var fredag 25.6 representert på torvet i Harstad under markeringa av sykkelbyen Harstad. 

En uhøytidelig spørreundersøkelse blant 50 sykkelinteresserte i alle aldre viste at kunnskapen om trafikkreglene som gjelder syklister fortsatt er ganske mangelfull

22.06.2016

Skreddersydd velferdsteknologi

Velferdsteknologi er ikke ett men mangt! Dette ble godt beskrevet på en dagskonferanse på Brøstadbotn 7. juni 2016 i prosjektet "Sikker Senior Midt-Troms". Likeså at velferdsteknologi må individuelt tilpasses den enkelte bruker - og kanskje endres innholdsmessig over tid dersom funksjonsnivå eller andre forhold endrer seg. Det er utviklet gode kartleggingsverktøy for å utrede hvilke velferdsteknologiske tiltak som kan passe for den enkelte person. Ny nasjonal handlingsplan for universell utforming (2015-2019)  har velferdsteknologi som et nytt satsingsområde og siden 2014 foregår det en forsøksvirksomhet i over 30 kommuner i " Velferdsteknologiprogrammet ".