Velkommen til Norsafety - Drivkraft for et tryggere samfunn

Norsafety er et av få kompetansemiljø som jobber med helheten i samfunnet for å forebygge ulykker i hjem og fritid. Stein for stein bygger vi robuste tverrfaglige miljøer lokalt, og gir kommuner kunnskap og kompetanse til å implementere tiltak som vi vet fungerer, etter mange års praksisbasert utvikling og forskning i Harstad. Norsafety er en offentlig eid kompetansebedrift, tuftet på erfaringer som Harstad-samfunnet har høstet over 30 år i forhold til systematisk skaderegistrering og sikkerhetsfremmende arbeid. Skaderegisteret ved UNN/Harstad har skadedata helt tilbake til 1985. I Helse Nord sin handlingsplan for folkehelse er NORSAFETY tillagt oppgaver for styrking av kunnskapsgrunnlaget om skader og ulykker.

 

Logo Undertittel2

Ta gjerne kontakt, eller meld deg på vårt nyhetsbrev :)

Nyheter

Trygg i trapp med AssiStep

Hvert år, bare i Norge, blir rundt 70 000 mennesker skadet ved fall i trapp og et femtitall dør som følge av skadene. For mange eldre kan trapper etter hvert bli uoverkommelige hinder som begrenser tilgjengelighet og deltakelse. Å få opprettholdt muligheten til å gå i trapper er også bra trening for vedlikehold av funksjoner.

AssiStep er en trappeassistent, utviklet for personer med redusert mobilitet eller balanse. AssiStep kan gi den støtte som trenges for å komme opp og ned en trapp uten hjelp fra andre. Den består av et nytt gelender installert langs trappen, koblet til et håndtak som gir trygghet og støtte.

08.03.2017

Aldring og eldrehelse underkommunisert i helsefagutdanningene

Hva kan en nyutdannet sykepleier, vernepleier eller ergoterapeut om eldrehelse generelt og fall-/skadeforebygging spesielt? Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har kartlagt hvordan aldring og helse synliggjøres og tematiseres i fem helse- og sosialfaglige bachelorutdanninger. Kartleggingen omfatter tjue sykepleierutdanninger, seks ergoterapeututdanninger, tolv sosionomutdanninger, fire fysioterapeututdanninger og tolv vernepleierutdanninger.

08.03.2017

"Trøndelagsmodellen" - for godt folkehelsearbeid!

Prosjektet " Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap " som foregikk i perioden 2013-2016 har ført til en veileder om hvordan man kan gjennomføre et systematisk folkehelsearbeid i kommunene. Prosjektet og veilederen er resultat av et bredt samarbeid og en økonomisk spleis mellom disse aktørene:  Steinkjer kommune, Vikna kommune, Malvik kommune, Sør-Trøndelag  fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, KS Nord-Trøndelag, HUNT forskningssenter NTNU, Senter for helsefremmende forskning HIST/NTNU og Regionalt forskningsfond Midt-Norge.

07.03.2017

Tankeløs unnfallenhet eller bevisst politikk?

Statsminister, finansminister og helse- og omsorgsminister holdt fredag 3. mars 2017 en lengre pressekonferanse hvor man presenterte regjeringens nye kvalitetsreform for eldreomsorgen lansert under navnet "Leve hele livet". Ja, hvem gjør så ikke det - men så var det kvaliteten da? Regjeringen ønsker å skape en "likare eldreomsorg". Man ønsker å tenke nytt og snakke med dem som har skoene på.  Det skal arrangeres dialogmøter ulike steder i landet i løpet av våren/høsten og målet er å få innspill om hva som er de beste løsningene, og hvordan de kan gjennomføres nasjonalt.  

17.02.2017

Shenkursk - 1st Russian Safe Community!

15. februar 2017 ble en merkedag for utbredelsen av Safe Community-konseptet på verdensbasis. Da fikk Shenkursk kommune i Nordvest-Russland (Arkhangelsk Oblast) sin godkjenning som det første Safe Community (Trygge lokalsamfunn) i Russland. Professor emeritus Børge Ytterstad fra Harstad, Harstad Trygge lokalsamfunn og Norsafety har på ulike måter bidratt i den prosess som har foregått over de siste fire år og som nå har ført til en akkreditering. Bildet er fra et besøk og opplæringsseminar i Shenkursk i september 2014.