Velkommen til Norsafety - Drivkraft for et tryggere samfunn

Norsafety er et av få kompetansemiljø som jobber med helheten i samfunnet for å forebygge ulykker i hjem og fritid. Stein for stein bygger vi robuste tverrfaglige miljøer lokalt, og gir kommuner kunnskap og kompetanse til å implementere tiltak som vi vet fungerer, etter mange års praksisbasert utvikling og forskning i Harstad. Norsafety er en offentlig eid kompetansebedrift, tuftet på erfaringer som Harstad-samfunnet har høstet over 30 år i forhold til systematisk skaderegistrering og sikkerhetsfremmende arbeid. Skaderegisteret ved UNN/Harstad har skadedata helt tilbake til 1985. I Helse Nord sin handlingsplan for folkehelse er NORSAFETY tillagt oppgaver for styrking av kunnskapsgrunnlaget om skader og ulykker.

DSC_0929

 

Ta gjerne kontakt, eller meld deg på vårt nyhetsbrev :)

Nyheter

Kunnskapen om trafikkregler for syklister kan bli bedre

Norsafety var fredag 25.6 representert på torvet i Harstad under markeringa av sykkelbyen Harstad. 

En uhøytidelig spørreundersøkelse blant 50 sykkelinteresserte i alle aldre viste at kunnskapen om trafikkreglene som gjelder syklister fortsatt er ganske mangelfull

22.06.2016

Skreddersydd velferdsteknologi

Velferdsteknologi er ikke ett men mangt! Dette ble godt beskrevet på en dagskonferanse på Brøstadbotn 7. juni 2016 i prosjektet "Sikker Senior Midt-Troms". Likeså at velferdsteknologi må individuelt tilpasses den enkelte bruker - og kanskje endres innholdsmessig over tid dersom funksjonsnivå eller andre forhold endrer seg. Det er utviklet gode kartleggingsverktøy for å utrede hvilke velferdsteknologiske tiltak som kan passe for den enkelte person. Ny nasjonal handlingsplan for universell utforming (2015-2019)  har velferdsteknologi som et nytt satsingsområde og siden 2014 foregår det en forsøksvirksomhet i over 30 kommuner i " Velferdsteknologiprogrammet ".

22.06.2016

Sykkel Sikker Senior!

Det er i løpet av de siste par år dukket opp varianter av sykler som gjør det mulig for sykehjemsbeboere og andre med nedsatt funksjonsevne til å oppleve mestring og frihetsfølelse fra et sykkelsete.

Så kalte "Rickshaw-sykler" er på kort tid blitt et tilbud på flere sykehjem rundt om i landet og med inspirasjon og støtte fra IKEA-grunder Ingvar Kamprad er nå også "Par-sykler" tatt i bruk på flere eldresentra i Sverige. Hvilket sykehjem eller eldresenter blir først ut i Norge, - eller er det kanskje noen som allerede har tatt den i bruk? Begge typer sykler har en hjelpemotor som holder hjulene i gang i motbakker og tyngre partier.

03.06.2016

Ny teknologi gjør sykkelhjelmer tryggere

Forbrukertest utført av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) på oppdrag fra NAF og Testfakta, bekrefter at ny teknologi bidrar til å gjøre sykkelhjelmer enda bedre som tiltak for å øke egen trygghet som syklist. 

25.05.2016

Fallforebyggende øvelser - 3 info-foldere

NTNU har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet tre foldere om hvordan seniorer og deres bistandspersoner kan gjennomføre ulike typer fallforebyggende øvelser.