Velkommen til Norsafety - Drivkraft for et tryggere samfunn

Norsafety er et av få kompetansemiljø som jobber med helheten i samfunnet for å forebygge ulykker i hjem og fritid. Stein for stein bygger vi robuste tverrfaglige miljøer lokalt, og gir kommuner kunnskap og kompetanse til å implementere tiltak som vi vet fungerer, etter mange års praksisbasert utvikling og forskning i Harstad. Norsafety er en offentlig eid kompetansebedrift, tuftet på erfaringer som Harstad-samfunnet har høstet over 30 år i forhold til systematisk skaderegistrering og sikkerhetsfremmende arbeid. Skaderegisteret ved UNN/Harstad har skadedata helt tilbake til 1985. I Helse Nord sin handlingsplan for folkehelse er NORSAFETY tillagt oppgaver for styrking av kunnskapsgrunnlaget om skader og ulykker.

DSC_0929

 

Ta gjerne kontakt, eller meld deg på vårt nyhetsbrev :)

Nyheter

Skreddersydd velferdsteknologi

Velferdsteknologi er ikke ett men mangt! Dette ble godt beskrevet på en dagskonferanse på Brøstadbotn 7. juni 2016 i prosjektet "Sikker Senior Midt-Troms". Likeså at velferdsteknologi må individuelt tilpasses den enkelte bruker - og kanskje endres innholdsmessig over tid dersom funksjonsnivå eller andre forhold endrer seg. Det er utviklet gode kartleggingsverktøy for å utrede hvilke velferdsteknologiske tiltak som kan passe for den enkelte person. Ny nasjonal handlingsplan for universell utforming (2015-2019)  har velferdsteknologi som et nytt satsingsområde og siden 2014 foregår det en forsøksvirksomhet i over 30 kommuner i " Velferdsteknologiprogrammet ".

22.06.2016

Sykkel Sikker Senior!

Det er i løpet av de siste par år dukket opp varianter av sykler som gjør det mulig for sykehjemsbeboere og andre med nedsatt funksjonsevne til å oppleve mestring og frihetsfølelse fra et sykkelsete.

Så kalte "Rickshaw-sykler" er på kort tid blitt et tilbud på flere sykehjem rundt om i landet og med inspirasjon og støtte fra IKEA-grunder Ingvar Kamprad er nå også "Par-sykler" tatt i bruk på flere eldresentra i Sverige. Hvilket sykehjem eller eldresenter blir først ut i Norge, - eller er det kanskje noen som allerede har tatt den i bruk? Begge typer sykler har en hjelpemotor som holder hjulene i gang i motbakker og tyngre partier.

03.06.2016

Ny teknologi gjør sykkelhjelmer tryggere

Forbrukertest utført av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) på oppdrag fra NAF og Testfakta, bekrefter at ny teknologi bidrar til å gjøre sykkelhjelmer enda bedre som tiltak for å øke egen trygghet som syklist. 

25.05.2016

Fallforebyggende øvelser - 3 info-foldere

NTNU har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet tre foldere om hvordan seniorer og deres bistandspersoner kan gjennomføre ulike typer fallforebyggende øvelser.

20.04.2016

"Flere år – flere muligheter"

Levealderen øker og pensjonsalderen går ned. En 65-åring kan forvente å ha 15-20 funksjonsfriske år foran seg. Derfor må de eldres arbeidskraft og kompetanse brukes i langt større grad. 3. mars 2016 lanserte regjeringen den lenge bebudede nasjonale strategi for en "ny og moderne eldrepolitikk". Strategien går under overskriften "Flere år – flere muligheter" - med undertittel "strategi for et aldersvennlig samfunn". Strategien handler om aktive eldre, ikke om omsorgspolitikk. Alle departementene er involvert i strategien fordi et aldrende samfunn berører alle sektorer. Norge har nå har passert 1 million mennesker over 60 år og de neste 30 årene vil antallet eldre over 70 år dobles. Dette tilsier nye holdninger og nye grep i eldrepolitikken.