Velkommen til Norsafety - Drivkraft for et tryggere samfunn

Norsafety er et av få kompetansemiljø som jobber med helheten i samfunnet for å forebygge ulykker i hjem og fritid. Stein for stein bygger vi robuste tverrfaglige miljøer lokalt, og gir kommuner kunnskap og kompetanse til å implementere tiltak som vi vet fungerer, etter mange års praksisbasert utvikling og forskning i Harstad. Norsafety er en offentlig eid kompetansebedrift, tuftet på erfaringer som Harstad-samfunnet har høstet over 30 år i forhold til systematisk skaderegistrering og sikkerhetsfremmende arbeid. Skaderegisteret ved UNN/Harstad har skadedata helt tilbake til 1985. I Helse Nord sin handlingsplan for folkehelse er NORSAFETY tillagt oppgaver for styrking av kunnskapsgrunnlaget om skader og ulykker.

DSC_0929

 

Ta gjerne kontakt, eller meld deg på vårt nyhetsbrev :)

Nyheter

Fallforebyggende øvelser - 3 info-foldere

NTNU har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet tre foldere om hvordan seniorer og deres bistandspersoner kan gjennomføre ulike typer fallforebyggende øvelser.

20.04.2016

"Flere år – flere muligheter"

Levealderen øker og pensjonsalderen går ned. En 65-åring kan forvente å ha 15-20 funksjonsfriske år foran seg. Derfor må de eldres arbeidskraft og kompetanse brukes i langt større grad. 3. mars 2016 lanserte regjeringen den lenge bebudede nasjonale strategi for en "ny og moderne eldrepolitikk". Strategien går under overskriften "Flere år – flere muligheter" - med undertittel "strategi for et aldersvennlig samfunn". Strategien handler om aktive eldre, ikke om omsorgspolitikk. Alle departementene er involvert i strategien fordi et aldrende samfunn berører alle sektorer. Norge har nå har passert 1 million mennesker over 60 år og de neste 30 årene vil antallet eldre over 70 år dobles. Dette tilsier nye holdninger og nye grep i eldrepolitikken.

19.02.2016

Barn som aker er ofte utsatt for skader viser registreringer over 10 år i skaderegisteret til UNN Harstad

For aldersgruppen 1-12 år oppstår det i snitt 26 skader årlig bare i Harstad. 25% av disse er skader på hodet, hvorav 10% er hjernerystelser. Bruddskader utgjør 21% og totalt fører 8% av skadene til innleggelser i sykehus.  Regner man akesesongen på 5 måneder utgjør dette flere enn en skade i uka bare i Harstad. 52% av skadene 1-12 år oppstår i skole/barnehage.

Regner en tallene om til nasjonale tall vil det si at over 5300 barn i Norge skades hver vinter under aking, hvorav 1300 barn får så store hode/ansiktsskader at lege eller sykehus må oppsøkes.

26.01.2016

Oppstart "Sikker Senior Midt-Troms"

Tirsdag 2. februar 2016 var det oppstart av prosjektet "Sikker Senior Midt-Troms". Sju av åtte Midt-Tromskommuner var representert på samlingen. Hovedforeleser var fysioterapeut Stine Hellebergshaugen fra Hamar kommune. Hun fortalte om tiltaket "forebyggende hjemmebesøk til eldre", både i sin mer tradisjonelle form  - og den alternative gruppemodell som er utviklet av kommunene Hamar og Gjøvik. Hamar kommune har helt fra 1980 drevet en aktiv forebyggende og helsefremmende virksomhet for eldre, først i navn av "Helsestasjon for eldre" og nå i de senere år under navnet " Friskliv Senior ". Det vises til vedlagt presentasjon og anbefalte lenker.

13.01.2016

E-læringskurset "Skadeforebygging og Sikkerhet"

Norsafety tok i 2012 et initiativ overfor sentrale myndigheter for å få samlet viktig kunnskap om skadeforebygging i et e-læringskurs. Finansiering fra Helsedirektoratet, Helse Nord RHF og Troms fylkeskommune gjorde dette mulig i løpet av de kommende år. Kurset "Skadeforebygging og Sikkerhet" var ferdig til lansering høsten 2014. Siden den gang har brukere fra i overkant av 60 kommuner gjort seg nytte av kurset. Kurset ligger gratis tilgjengelig på e-læringsplattformen helsekompetanse.no