Bilde av personene bak kurset, våre samarbeidspartnere, NST og JHK reklame og Norsk Journalfilm, og to av våre medarbeidere, Kees og Stig

E-læringskurset; "Skadeforebygging og Sikkerhet"

E-læring står for elektronisk læring, og gir muligheter for å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse gjennom Internett. E-læring gir en stor grad av fleksibilitet i gjennomføring og i mange tilfeller til en svært lav kostnad.

Norsafety har siden høsten 2012 arbeidet med å utvikle e-læringskurset "Skadeforebygging og sikkerhet". Kurset åpnes 28. august 2014 på e-læringsplattformen http://www.helsekompetanse.no/tryggogtilgjengelig som driftes av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). Det vil i løpet av september skje en fortløpende kvalitetssikring og finpuss i tråd med tilbakemeldinger fra en "håndplukket" piloteringsgruppe og andre brukere. En endelig førstegenerasjon av kurset vil foreligge fra oktober 2014.

Kurset har kommuner og fylkeskommuner som sine primære målgrupper men det settes ingen begrensninger hva gjelder deltakelse. Alle som registrerer seg som brukere og besvarer testspørsmål kan få kursbevis.

Det blir stadig flere e-læringskurs tilgjengelig, og det er mange aktører på markedet. På denne siden presenteres det egenproduserte kurset om skadeforebygging og sikkerhet. Andre og kurs innen tilgrensende områder, som for eksempel universell utforming, finner du under menyvalget "Andre e-læringskurs" til høyre.

 

Kinesisk ordtak, når skaden er skjedd