Hurtigruta på stille hav

Aldersvennlige byer og kommuner

Verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert et eget "Nettverk for aldersvennlige byer og kommuner" - Network for Age-friendly Cities and Communities  Formålet med nettverket er å stimulere byer/kommuner til å jobbe målrettet mot å skape miljøer som også passer for en aldrende befolkning. Et medlemskap i nettverket krever ikke at bestemte kvalitetskriterier er oppfylt eller noen form for akkreditering. Det er tilstrekkelig at kommunen forplikter seg til å jobbe systematisk med tilrettelegging av et mest mulig aldersvennlig samfunn. Dette bør synliggjøres i form av et politisk intensjonsvedtak på kommunestyrenivå.

Oslo+_frise1-2_jpg%20(width940)

Det er inntil videre kun Oslo og Trondheim av norske kommuner som inngår i dette internasjonale nettverket. Et medlemskap betyr lettere tilgang til kunnskap og kontakter knyttet til god praksis, men også en forpliktelse at selv bidra med erfaringer som andre kan ha nytte av. Det knytter seg ikke noen kostnader til et medlemskap. Søknad fremmes på skjema som kan hentes her .