Hurtigruta på stille hav

"Balansera Mera!"

Svenska Socialstyrelsen gjennomfører nå for andre år på rad kampanjen "Balansera Mera!". En nasjonal ukes-kampanje i oktober med formål å forhindre, eller i det minste å redusere, antallet fallulykker blant eldre. Hvert år er ca. 70 000 personer over 55 år utsatt for fallulykker i Sverige. Av dem dør ca 1000! Tallene for Norge er nesten like ille, men her venter vi fortsatt på initiativ fra berørt departement og direktorat når det gjelder en mer aktiv politikk for fall- og skadeforebygging blant eldre. Ifølge et mål som regjeringen satte seg i 2015 skulle hoftebruddraten reduseres med 10 % innen 2018. Det gjenstår nå i mai 2017 bare 7 måneder og vi venter fortsatt på mer målrettede tiltak fra det nasjonale nivå.

Balansera-mera-bla

Det er utarbeidet et sentralt kampanjemateriale som kommuner og andre organisasjoner kan hente direkte fra nettet eller bestille.

Kampanjebrosjyren for 2016 er oversatt til en rekke språk, deriblant også norsk . (Høyreklikk og "åpne i nytt vindu"!)

På nettsiden til "Balansera Mera" ligger også mye annet materiell som kan ha interesse for norske kommuner, eldreråd eller andre organisasjoner som ønsker å sette fokus på eldresikkerhet og fallforebygging - les mer 

Socialstyrelsen utarbeider for tiden også, i samarbeid med de svenske eldreorganisasjonene, en opplæringspakke rettet mot eldrebefolkningen generelt om hvordan man på egen hånd i kan forebygge og beskytte seg mot fallulykker. Dette er et materiell som forhåpentligvis kan bli tillatt å oversette og tilpasse - for å bli benyttet også i Norge?