Hurtigruta på stille hav

Forebyggings-app for yngre seniorer

"PreventIT" er et stort EU-finansiert utviklingsprosjekt hvor helseforsknings- og IT-miljøer i seks europeiske land samarbeider om å lage og prøve ut en mobilbasert app beregnet på eldre i tidlig pensjonsalder og med formål å stimulere til aktivitet og opprettholdelse av funksjon lengst mulig.

logo

Appen sørger for registrering av aktivitet, innhenting av data og muliggjør skreddersøm av tilrådninger på øvelser og treningsaktivitet. Disse dataene vil på sikt også kunne utgjøre en kilde til ny forskningsbasert kunnskap om effektiv helsefremming og forebygging av skader og funksjonssvikt. I Norge er det NTNU som er deltakende part.

Til tross for mye eksisterende kunnskap om viktigheten av en aktiv livsstil for å opprettholde helse og funksjon er to tredjedeler av befolkningen mindre aktiv enn anbefalt. Tidspunktet rundt pensjonering er en periode hvor aktivitetsnivået gjerne går ned.

PreventIT-prosjektets  formål er å ta i bruk mobilteknologi for utvikling av en program-app med individbaserte data som genererer anbefalinger for øvelser og aktiviteter i hverdagslivet som kan stimulere til varig atferdsendring og en sunn aldring.

Prosjektet har et tre-årig perspektiv med avslutning i 2018. I 2017 foregår det en utprøving i tre land, deriblant Norge,  av den mobil-app som er utviklet. 2018 skal brukes til å videreutvikle teknologien slik at den kan tas i bruk av den tiltenkte målgruppe.

Les mer om prosjektet her (på engelsk) 

Se video-presentasjon her (på engelsk)