kaia med flytering

Prosjekter i Norsafety

12.05.2014

Aktuelle prosjekter

Norsafety jobber for tiden med seks konkrete prosjekter:

  • Eldresikkerhetsprosjektet; "Sikker Senior Midt-Troms"  
  • Kommunekompetanseprosjektet;"Trygg i Nordland - Føre var i Vesterålen"
  • Ungdomsprosjektet; "#ThinkRisk #ActSafe"
  • SafeCommunity-prosjektet;"Shenkursk - First Safe Community in Russia?" 
  • Snøscooterprosjektet; "Sikre og trygge snøscooterløyper"
  • Forprosjektet; "Fallforebygging blant eldre ved bruk av m-helse"

I tillegg arbeides det kontinuerlig med utvikling av vår kompetanse og nettverk, samt planlegging av flere andre prosjekter.

 

12.05.2014

Avsluttede prosjekter

Norsafety har de siste årene jobbet innen flere tiltaksområder for skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid, blant annet innen trafikksikkerhet og eldresikkerhet 

12.05.2014

Planlagte prosjekter

Det er mange spennende prosjektideer hos Norsafety. Vi presenterer her på vår nettside de som har mest avklarte rammer, og høyst sannsynlig vil starte opp i løpet av 2015-2016. Hvis det er noen som har interesse prosjektene som er planlagt, eller har en god ide som passer Norsafety sitt arbeidsfelt, ta gjerne kontakt